Zekerheid voor lening via hypotheek

Terwijl u onderneemt, regelen wij uw zaken

Als u aan iemand, of aan een ander bedrijf een lening hebt verstrekt, dan vraagt u daarvoor natuurlijk zekerheid. Dat kan bijvoorbeeld ook door het vestigen van een hypothecaire inschrijving op een onroerende zaak in Spanje.

Seydlitz Spanje kan de vastlegging van de afspraken tussen u en uw schuldenaar in een geldleningovereenkomst vastleggen. Op die overeenkomst is dan het Nederlands recht van toepassing. Hiermee bereikt u dat als er geschillen over de inhoud van de geldleningsovereenkomst ontstaan, u daarvoor bij de Nederlandse rechter terecht kan.

De inschrijving van de hypotheek gaat volgens Spaans recht omdat het onderpand in Spanje ligt.

De hypotheekakte is tweetalig en kan bij ons kantoor passeren. Het voordeel voor u is dat de hele transactie in de Nederlandse taal aan u wordt toegelicht en uitgelegd, terwijl alle betalingen via onze derdengeldenrekening gedaan worden.

Uiteraard voldoet de akte aan de eisen zoals die in Spanje worden gesteld. Daarnaast informeren wij u over een aantal bijzonderheden zoals die in Spanje voor hypotheken gelden. Het werkt namelijk niet helemaal hetzelfde als in Nederland.

Wij zorgen dat u volledig op de hoogte bent en coördineren uw zaken zodat de inschrijving van de hypotheek soepel zal verlopen.