Testament in Spanje

Testament in Spanje

Met bezittingen in zowel Spanje als Nederland of België is het verstandig om uw nalatenschap goed te regelen. Dat is zeker het geval als u in Spanje woont of binnenkort daar gaat wonen.
Sinds augustus 2015 is de Europese Erfrecht Verordening van kracht geworden.
Dit betekent dat het Spaanse erfrecht van toepassing wordt vanaf de eerste (!) dag dat u zich in Spanje vestigt!

Dat kan nadelige gevolgen hebben omdat het Spaanse erfrecht anders in elkaar zit dan het Nederlandse of Belgische. Zo is de positie van de langstlevende echtgenoot veel minder goed beschermd en moet meteen bij overlijden van een van de echtgenoten aan de kinderen al (een deel van) hun erfdeel worden uitgekeerd.
Door het opstellen van een goed testament kunt u regelen dat toch het Nederlandse erfrecht van toepassing is of blijft op uw nalatenschap. Seydlitz Spanje helpt u uw zaken zo optimaal mogelijk te regelen, ook met het oog op de fiscale zaken die uiteraard eveneens een rol spelen.

Wij ontvangen u graag voor een eerste vrijblijvend gesprek over uw testament. Daarin bespreken we uw situatie en uw wensen en in het kort de verschillende mogelijkheden aangeven die er zijn.
Indien nodig rekenen we daarna de verschillende varianten voor u door en zetten die op een rij. Hierdoor weet u exact welke keuzes er mogelijk zijn en welke kosten en belastingen dit met zich meebrengt. Daarna kunnen we het testament opstellen conform uw wensen en doelstellingen.

Lees verder of download het informatieblad: Testament in Spanje