Bedrijfsonroerend goed

Meer zekerheid bij aan- of verkoop bedrijfsonroerend goed in Spanje.

Uw bedrijf bezit onroerend goed in Spanje, of u wilt er onroerend goed aankopen. Of u heeft geld uitgeleend via uw B.V. en daarvoor moet een zekerheid worden gesteld.
In beide gevallen kan Seydlitz Spanje u helpen. De documenten worden door ons in het Nederlands vertaald zodat u weet wat u tekent.
De akte kan worden getekend bij ons kantoor in Breda. Alle met de transactie gemoeide betalingen gaan via onze derdengeldenrekening en daarnaast coördineren wij de inschrijving in het Spaanse kadaster. Ook bestaat de mogelijkheid om een volmacht te tekenen, waardoor u niet telkens op en neer hoeft te vliegen om handtekeningen te zetten.
Voor de praktische afwikkeling werken wij samen met een aantal advocaten en fiscalisten in Spanje die zorgen voor de eventueel benodigde belastingaangiften en de betaling daarvan en andere administratieve zaken.