Aankoop – verkoop bedrijfsonroerend goed

Koopovereenkomst bedrijfsonroerend goed in Spanje, naar Nederlands recht!

Koopt of verkoopt u bedrijfsonroerend goed in Spanje, dan kunnen wij de ovedracht voor u regelen. Wij zorgen voor een Nederlandse vertaling en zien toe op de inschrijving in het Spaanse kadaster. Indien u een volmacht tekent dan is het voordeel dat er niemand naar Spanje hoeft om een handtekening te zetten.
De onderliggende koopovereenkomst kunnen wij naar Nederlands recht opstellen zodat u, mochten er op enig moment problemen rijzen, in Nederland naar de rechter kan om dat op te lossen.
Voor een aankooptraject werken wij samen met een aantal advocaten en fiscalisten in Spanje. Het is namelijk raadzaam om een vooronderzoek te laten doen naar het eventueel aan te kopen pand, zodat u bijvoorbeeld zeker weet dat het klopt met de registratie, dat eventuele vergunningen kloppen en of het pand vrij van schulden is.
Lees verder of download het informatieblad: Aan- verkoop bedrijfsonroerend goed