Volmachten bedrijfsonroerend goed

Volmachten voor bedrijfsonroerend goed transacties

Als u transacties doet met onroerend goed in Spanje, moeten er veel zaken worden geregeld. Vaak ter plekke in Spanje. Om te voorkomen dat u telkens heen en weer moet vliegen om een handtekening te zetten of zaken af te handelen, kan een volmacht uitkomst bieden. U machtigt dan iemand, de zogenoemde gevolmachtigden, om namens u bepaalde zaken te regelen.
Dat betekent niet dat de gevolmachtigde zomaar alles mag doen. In de volmacht wordt exact aangegeven wat de gevolmachtigde mag doen. Bovendien is het zo dat de gevolmachtigde met u moet overleggen over wat hij gaat doen.
Welke volmachten worden regelmatig gebruikt in verband met onroerend goed transacties in Spanje?

  • NIE en/of CIF-volmacht: een volmacht voor het aanvragen van een NIE- en/of CIF-nummer. Een CIF-nummer is een Spaans fiscaal nummer voor bedrijven. Om als bedrijf, onroerend goed op uw naam te kunnen registreren, is dit nummer noodzakelijk. Een NIE-nummer is een Spaans fiscaal nummer voor buitenlanders; de directeur of zakelijk vertegenwoordiger van uw bedrijf dient een dergelijk nummer te hebben.
  • Verkoop-  of aankoopvolmacht: hiermee machtigt uw bedrijf iemand in Spanje om alles rondom de aan- of verkoop van een onroerende zaak te regelen.
  • Volmacht voor oprichting van een Spaanse vennootschap: als u een Spaanse vennootschap gaat oprichten en u woont nog in Nederland, dan is het handig om iemand in Spanje te machtigen om dat voor u te doen. Met deze volmacht kan de gevolmachtigde de oprichtingsakte tekenen bij de notaris, bestuurders benoemen, een bankrekening voor het bedrijf openen en alle zaken met de Spaanse belastingdienst, ‘Hacienda’ en de Spaanse Kamer van Koophandel ‘Camara de Comercio’ regelen.
  • Volmacht voor vertegenwoordiging bij de Spaanse fiscus: deze volmacht is nuttig als er zaken met de belastingdienst geregeld moeten worden.