Ondernemen in Spanje

Welke ondernemingsvorm is voor u het beste?

Spanje kent diverse ondernemingsvormen, waaronder een sociedad anónima (NV), een sociedad de responsabilidad limitida (BV) en een commanditaire vennootschap. De oprichting van een onderneming vindt plaats via de notaris en de vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid na inschrijving van de akte van oprichting, in het handelsregister. Daarnaast kunt u kiezen voor een sociedad unipersonal of een sucursal.
Als laatste bestaan de vennootschap onder firma (sociedad regular colectiva, SRC of SC) of verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (joint venture).
Wilt u meer weten over de verschillende ondernemingsvormen in Spanje? Neem contact op met ons! Wij lichten een en ander graag toe.