Europese Verklaring van erfrecht

Europese verklaring van erfrecht

Als iemand is overleden, zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. Om dat te kunnen doen zal een notaris een ‘Verklaring van Erfrecht’ moeten opstellen. Daarin wordt vermeld of er een testament is gemaakt, wat daarvan de inhoud is en wie de erfgenamen zijn en voor welk deel. Ook wie er eventueel benoemd is tot executeur staat in deze verklaring. Hiermee kan men bij de bank of het kadaster aantonen dat men rechthebbende is op een (deel van) de nalatenschap en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

Sinds augustus 2015 is het ook mogelijk om een Europese Verklaring van Erfrecht af te geven. Dat kan handig zijn in de situatie dat er ook bezittingen buiten Nederland zijn. Een dergelijke Europese verklaring – volgens een vast format opgesteld – wordt overal in Europa geaccepteerd. Doel is de afwikkeling van de nalatenschap in het buitenland sneller te laten verlopen.
Seydlitz Spanje kan deze verklaring tweetalig (Spaans-Nederlands) afgeven, waardoor deze in Spanje direct bruikbaar is. Ook kunnen wij de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje samen met onze samenwerkingspartners ter plaatse voor u regelen. Op deze manier krijgt een woning de juiste tenaamstelling, worden de benodigde belastingen betaald en worden alle andere zaken die erbij komen kijken voor u geregeld.

Het kan handig zijn om daarvoor op ons kantoor een volmacht te tekenen waarmee u iemand machtigt om namens u de zaken in Spanje af te handelen. Dat voorkomt dat u telkens zelf naar Spanje moet afreizen om papieren te tekenen of een verklaring af te leggen
In Spanje werken wij al jaren samen met verschillende advocaten en juristen die namens u dit voor u kunnen doen. Dat is dan wel zo vertrouwd

Lees meer of download het informatieblad: Europese verklaring van erfrecht