Termijnen nieuwbouwwoning in Spanje

Ondanks de wettelijke garanties kan het toch misgaan indien een beroep wordt gedaan op één van de garanties. Eén reden is dat de termijn waarbinnen een beroep op een garantie gedaan kan worden al verlopen is. De termijn begint namelijk al te lopen op het moment dat de aannemer de woning aan de projectontwikkelaar overdraagt (bij beëindiging van zijn werkzaamheden). Er kan behoorlijk wat tijd over heen gaan tussen dit moment (waar u vaak geen weet van heeft) en het moment dat u daadwerkelijk de woning bij de notaris geleverd krijgt. De projectontwikkelaar dient namelijk nog de bewoningsvergunning te verkrijgen bij de gemeente alvorens de woning overgedragen kan worden. En u moet niet vreemd opkijken dat dit maanden tot soms een jaar (of meerdere jaren bij probleem projecten) kan duren. In de tussentijd kunnen één of meerdere garantietermijnen al verstreken zijn.

Ervan uitgaande dat de termijnen om beroep te doen op de wettelijke garanties niet verlopen zijn, dient u er rekening mee te houden dat u een beroep op een garantie doet binnen twee jaar nadat de gebreken u bekend zijn geworden. Indien u bijvoorbeeld wacht met een beroep op de 10-jaarsgarantie tot 2 ½ jaar nadat het gebrek u bekend is geworden omdat u toch nog binnen de 10 jaarstermijn zit dan komt u bedrogen uit omdat u langer dan twee jaar hebt gewacht. Het is dus altijd aan te raden om onmiddellijk een beroep te doen op een garantie indien een gebrek zich openbaart.

<< Terug naar overzicht