Wettelijke garanties kopers

Wij zullen ons hier beperken tot de drie wettelijke garanties die (aspirant) kopers van nieuwbouwwoningen ter beschikking staan.

  1. Bouw gebreken: 1 jaar garantie. Dit zijn gebreken die met het blote oog te zien zijn (bij oplevering) zoals slecht schilderwerk, loszittende tegels, lekkende kranen etc. Zowel de projectontwikkelaar als de aannemer zijn aansprakelijk voor deze gebreken gedurende een periode van één jaar. Het is echter raadzaam om deze gebreken op een lijst op te nemen alvorens tot levering over te gaan en de project ontwikkelaar en/of aannemer te vragen deze gebreken te repareren voor (finale) levering. Een andere mogelijkheid is het bedingen van een retentiebedrag, welke ingehouden kan worden bij levering en welke pas betaald hoeft te worden indien alle gebreken verholpen zijn.
  2. Gebreken die bewoning praktisch onmogelijk maken: drie jaar garantie. Dit zijn vaak serieuze gebreken die bijvoorbeeld hygiënische en/of gezondheidsklachten kunnen opleveren. Te denken valt aan lekkende leidingen, storingen aan elektrische apparaten, vochtplekken etc.
  3. Structurele gebreken: 10 jaar garantie. Dit zijn serieuze structurele gebreken die een woning gevaarlijk en niet geschikt voor bewoning maken, zoals instortende daken (door zware regenval), instortende retentiemuren, onstabiele funderingen etc.. Deze garantie dient door de projectontwikkelaar/aannemer middels een verzekeringspolis afgedekt te worden en welke uiterlijk bij de formele beëindiging van de bouwwerkzaamheden aan de koper worden overhandigd (en welke de notaris aan zijn akte zal hechten).
<< Terug naar overzicht