Leven

Woont u permanent, of een deel van het jaar in Spanje?

Ook dan gaat het leven gewoon door en komt in u aanraking met allerlei situaties waarvoor u uw zaken goed zal moeten regelen of geregeld moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

Als u de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft en in Spanje woont, heeft u voor bepaalde zaken altijd te maken met de wetgeving in die twee landen. Of u moet bepaalde zaken grensoverschrijdend regelen.

Ons kantoor heeft de kennis en ervaring om dat te doen. Wij adviseren u hoe een en ander te regelen, met oog voor de regelgeving in beide landen. Maar ook met het oog op nu en in de toekomst.

Daarnaast coördineren wij de afhandeling van zaken voor u, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van relevante stukken van bij de transactie betrokken registers. Of het laten verzorgen van de noodzakelijke belastingaangiften en de betaling daarvan.

Regelmatig maken wij daarbij gebruik van allerlei soorten tweetalige volmachten, die ook voor u het regelen van uw zaken in het andere land eenvoudiger maken.

Meer weten? Neem contact met ons op of download Volmachten