Volmachten

Volmachten maken het makkelijker

Soms is het handig om aan iemand een volmacht te geven om bepaalde zaken namens u in Spanje af te handelen. Regelmatig maakt ons kantoor tweetalige volmachten waarbij medewerkers van onze samenwerkingspartners worden gemachtigd. Zo weet u zeker dat uw zaken goed worden afgehandeld. Daarnaast voorkomt u dat u zelf vaak op en neer moet vliegen om uw zaken te regelen met de Spaanse bureaucratie.

Een aantal voorbeelden van volmachten:

 • Levenstestament of algehele volmacht:
  Als u ouder wordt dan kan er een moment komen dat u niet meer in staat bent uw zaken te behartigen. Door middel van een algehele volmacht (of: levenstestament) kunt u regelen dat uw partner, of iemand anders die u goed vertrouwt, in die situatie namens u kan handelen.
 • NIE-volmacht:
  Een volmacht voor het aanvragen van een NIE-nummer. Een NIE-nummer is een Spaans fiscaal nummer voor buitenlanders. Dit heeft u nodig heeft om een woning te kopen, een bankrekening te openen en om belastingen te betalen.
 • Volmacht onroerend goed (aankoop, verkoop, verdeling of hypotheek):
  Indien een akte met betrekking tot uw Spaanse woning wordt getekend bij een notaris in Spanje, kan het handig zijn een volmacht af te geven. Hierdoor kan iemand anders de akte namens u tekenen in Spanje.
 • Volmacht afhandeling nalatenschap:
  Door middel van deze volmacht kan een nalatenschap in Spanje worden afgehandeld. De gevolmachtigde ziet onder meer toe op het verzorgen van de noodzakelijke aangiften voor de erfbelasting. Maar ook op de praktische afhandeling en verdeling. Bijvoorbeeld bij het regelen van zaken m.b.t. de bankrekening en juiste tenaamstelling van de woning.
 • Procesvolmacht:
  Dit is een volmacht waarbij u aan een advocaat volmacht geeft om in een rechtszaak namens u op te treden.

  Lees meer of download: Volmachten