Verdeling i.v.m. beëindiging gezamenlijk eigendom

Verdeling van eigendom in Spanje

U bezit samen met anderen, bijvoorbeeld uw (zaken)partner, goede vrienden of met uw kinderen een woning of appartement in Spanje. Dan kan er een moment komen dat één of meer van de eigenaren hun aandeel willen overdragen aan een mede-eigenaar. Onder bepaalde voorwaarden kan dan gebruik worden gemaakt van een speciale vorm van het overdragen van het eigendom: de ‘beëindiging gezamenlijk eigendom’ ofwel ‘extinción de condominio’.
Bij deze vorm van overdracht, de toedeling van een deel van de eigendom van een registergoed, is geen overdrachtsbelasting verschuldigd maar een zegelrecht (AJD). En dat tarief is veel lager. Ook deze akte voor de beëindiging van het gezamenlijk eigendom kunt u notarieel laten vastleggen bij Seydlitz Spanje en dus door een Nederlandse Notaris. Dit heeft voor u als Nederlandse of Belgische mede-eigenaar veel voordelen:

  • Alles kan geregeld worden op een van onze kantoren in Nederland;
  • Communicatie naar u toe vindt plaats in het Nederlands;
  • Alle geldverkeer gaat via onze derdengeldenrekening;
  • Seydlitz Spanje legt -indien gewenst- ook de afspraken tussen de verschillende eigenaren nog vast in een apart privé-contract;
  • Seydlitz Spanje coördineert de verdere afhandeling in Spanje.

 

Lees verder of download het informatieblad: Verdeling gezamenlijk eigendom in Spanje