Volmachten wonen

Bij een transactie met een woning in Spanje moeten er veel zaken worden geregeld. Vaak ter plekke in Spanje.
Om te voorkomen dat u telkens heen en weer moet vliegen om een handtekening te zetten of zaken af te handelen, kan een volmacht uitkomst bieden. U machtigt dan een of meer personen om namens u in Spanje bepaalde zaken te regelen.
Een volmacht houdt overigens niet in dat de gevolmachtigde carte blanche krijgt. In de volmacht worden de bevoegdheden van de gevolmachtigde(n) exact aangegeven. Bovendien moet de gevolmachtigde met u moet overleggen over wat hij gaat doen.
Al onze volmachten zijn tweetalig, zodat vertaling niet meer nodig is.

Meer weten over volmachten? Lees of download: Volmachten