Huur en verhuur in Spanje – Deel 4

4) VERHUUR EN BELASTINGEN

Aangezien de Spaanse fiscus u niet uitnodigt tot het doen van aangifte (inkomstenbelasting) indien u een woning bezit in Spanje, is het voor velen niet bekend dat u belastingplichtig bent in Spanje. Dit ongeacht of u uw woning verhuurt of niet.

Als u uw woning NIET verhuurt, wordt u toch geacht daar een financieel voordeel uit te halen. Dit forfaitaire inkomen dient u aldus zelf aan te geven en te betalen voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin u de woning bezat. Let op: als u geen aangifte gedaan heeft, zult u niets horen van de Spaanse fiscus maar indien u uw woning verkoopt, zal de Spaanse fiscus zich op dat moment melden om alsnog (met boetes en interest) deze belasting van u te innen.

Als u uw woning WEL verhuurt (op korte of lange termijn) zijn deze inkomsten belast in Spanje. U dient dan naast bovenvermelde jaarlijkse aangifte, ook op kwartaalbasis aangifte te doen van de huurinkomsten en belasting af te dragen. Voor niet-residenten uit o.a. Nederland en België geldt een tarief van 19%. Kosten die worden gemaakt om de verhuur mogelijk te maken zijn aftrekbaar, maar dit betreft slechts een gelimiteerde lijst van directe kosten.

Let op: verhuurplatformen zoals AirBnB en HomeAway zijn tegenwoordig verplicht om gegevens af te staan aan de Spaanse fiscus over op dat soort platformen te huur staande Spaanse woningen EN de inkomsten die daarmee gegenereerd worden.

<< Terug naar overzicht